Friday, September 20, 2013

نامه نسرین ستوده به حسن روحانی در مورد قتل عطاءالله رضوانی، شهروند بهائی


 نامهٔ نسرین ستوده به حسن روحانی در مورد قتل عطاءالله رضوانی، شهروند بهائی

 

 نامهٔ نسرین ستوده به حسن روحانی در مورد قتل عطاءالله رضوانی، شهروند بهائی

آدم ربایی و قتل یکی از هموطنان بهائی‌مان در آغاز دورهٔ ریاست جمهوری شما یاد آور قتل‌های زنجیره‌ای است و انتظار ما آن است که قبل از ادامهٔ چنین رفتارهای سبعانه‌ای چشم فتنه را کور کنید. مرحوم عطاءالله رضوانی و خانوادهٔ محترم‌شان به دلیل تحمل مصائب و شداید فراوان برای بسیاری از ما آشنایند. اینجانب با خواهر ایشان حبس کشیده‌ام و افتخار وکالت بستگان ایشان را نیز داشته‌ام. خانواده‌ای که جز خدمت به جامعه دغدغه‌ای نداشته‌اند و تعداد زیادی از این خانواده حبس‌های طویل المدت تحمل کرده‌اند و یا در حال گذراندن حبس هستند. ضمن تقاضای پایان دادن به مظالم وارده به هموطنان بهائی‌مان و محکوم کردن اظهاراتی که مجوز چنین رفتارهای خشونت‌آمیزی را صادر می‌کنند از شما در خواست داریم مطابق اصل 14 قانون اساسی که دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان را موظف نموده است نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، در جهت استیفای حقوق شهروندی اقلیت‌های مذهبی و هموطنان بهائی‌مان اقدام لازم را به عمل آورید. من از شما به عنوان مقام ارشد سیاسی کشور سوالی دارم: اگر قاتل این هموطن بهائی شناسایی شود، چه مجازاتی در انتظار اوست؟ پاسخ تلخ این سوال را شما بهتر از من می‌دانید. صرف نظر از این که هیچ ایرانی صلح طلبی در صدد کینه توزی و دمیدن بر آتش خشم جمعی نیست اما البته ایجاد راهکارهای قانونی و تغییر گفتمان سیاسی و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌های مذهبی خواسته‌ای عمومی است.

No comments:

Post a Comment