Monday, January 18, 2016

ممانعت از دفن شهروند بهایی در تبریز- رژيم اسلامي ايران در چهار سال گذشته اجازه دفن بيش از47 شهروند بهائي را در شهر تبريز نداده است

ممانعت از دفن شهروند بهایی در تبریز- رژيم اسلامي ايران در چهار سال گذشته اجازه دفن بيش از47 شهروند بهائي را در شهر تبريز نداده است
Bahainews
Monday, January 18, 2016
ممانعت از دفن شهروند بهایی در تبریز
به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز یکی از شهروندان بهایی تبریز که در روز جمعه ۲۵ دی ماه صعود كرد( درگذشت) پس از گذشت ۳ روز اجازه دفن وی به خانواده این شهروند بهایی متوفی داده نشده است.
خبرگزاری بهایی نیوز درگفتگو با سیامک شفیعی فرزند شهروندبهایی درگذشته که در شهر واشنگتن حضور دارند درخصوص ممانعت از دفن مادر وی به گفتگوی پرداخته است.
سیامک شفیعی در پاسخ به سوال خبرنگار بهایی نیوز مبنی بر اینکه به چه دلیل جسد مادر شما اجازه دفن در تبریز را ندارد می گوید " پس از آنکه مادرم صعود ( فوت ) می کنند از آنجایی که اجازه دفن به شهروندان بهایی از سال ۱۳۹۰ به این سو را نداده اند همان شب در منزل غسل داده می شود کفن می کنند و در تابوت می گذارند و درآخر نماز به روش بهائی وی را می خوانند. صبح پدرم به وادی رحمت می رود تا طبق رسوم دیانت بهایی مادرم را دفن کنند اما مسئولان وادی رحمت اجازه دفن مادرم را نمی دهند و می گویند که حق ندارند جنازه را در تابوب گذاشته و وی را با رسوم دیانت بهایی دفن کنند و اینکه باید آنها طبق رسوم دیانت اسلام جنازه را دفن کنند."
این شهروند بهایی در ادامه به خبرنگار بهایی نیوز می گوید که " ما میدانیم که غسل یک فرد در منزل نه از لحاظ روحی و نه لحاظ بهداشتی مناسب نیست اما از آنجایی که ما نمی خواهیم جنازه مادرمان به صورت رسوم اسلامی دفن شوند لاجرم پدر و فامیل ها ایشان را در منزل غسل دادند و پس از انتقال وی به وادی رحمت جنازه مادرم به سردخانه وادی رحمت انتقال یافته و هنوزم جنازه وی در سردخانه است."
به گفته این شهروند بهایی مسئولان وادی رحمت گفته اند در صورتی اجازه دفن خواهید داشت که جنازه را از تابوت در آورده و وی را به صورت اسلامی دفن کنید و اگر نمی خواهید خودتان این جنازه را بردارید و به ارومیه یا میاندوآب ببرید.پدر و بقیه خانواده این شهروند بهایی گفته اند که این کار را نخواهیم کرد و این کار طبق آیین دیانت بهایی نیست که آنها می گویند پس خودمان می بریم و در قبرستان دفنشان می کنیم.
به گفته فرزند این خانواده متوفی پدر وی به سازمان های دولتی بخصوص شهرداری و فرمانداری و استانداری مراجعه می کند و آنها با وجود اینکه هیچ توهینی نمی کنند اما می گویند که دستور از بالا است یا اینکه به صورت رسوم اسلامی دفن شوندکه باز هم پدرم موافق این عمل نبود و به همین دلیل به گفته مسئولان روز دوشنبه به قبرستانی در شهرستان میاندوآب که بیش از ۲ ساعت تا تبریز فاصله دارد منتقل می کنند .
سیامک شفیعی در ادامه این سخنان خود به خبرنگار بهایی نیوز می گوید که این قبرستان حتی در شهرستان میاندوآب هم نیست و نزدیک شهرستان مهاباد واقع شده است و همچنین این قبرستان بجای خاک بر روی سنگ های سیاه واقع شده که باید با بلودزر یک قبر را کند و به صورت است که می گویم بیش از ۲ ساعت طول می کشد تا یک جنازه به قبر برسد.همچنین این شهروند بهایی تاکید می کند که این قبرستان مخصوص بهائیان است و به دلیل اینکه می گویند نباید مسلمان در کنار بهائی دفن شود بخاطر همین این قبرستان را جدا کرده اند.
به گفته این شهروند بهایی پس از انتقال اجساد با میاندوآب به خانواده متوفیان تماس گرفته و می گویند که جنازه به خاک سپرده شده است و تا جایی که اطلاع داریم چند مورد از این متوفیان به سبک اسلامی به خاک سپرده شده است .
خبرنگار بهایی نیوز از سیامک شفیعی سوال می کند که تاکنون چند تعداد از بهائیان اجازه دفن در وادی رحمت را نداشته اند که این شهروند بهایی می گوید طبق اطلاعاتی که ما در اختیار داریم تاکنون بیش از ۴۷ شهروند بهایی با فاصله ۲تا ۳ ساعت فاصله از تبریز دفن شده اند و این روند بیش از ۴ سال است که ادامه دارد.
این شهروند بهایی می گوید که نزدیک به ۵ سال پیش بود که مادر بزرگ همسرم صعود ( فوت) کردند و دقیقا ایشان اولین کسی بودند که با داشتن سن بالا اجازه دفن پیدا نکردند .
پدر این شهروند بهایی پیشتر خود از مسئولان جامعه بهایی درخصوص کف و دفن متوفیان بهایی بوده است .این خانواده بهایی در سالهای پس از انقلاب بخصوص در سال ۱۳۶۵ با حمله نیروهای تندرو به منطقه زندگی آنها در ایلخچی اموال شخصی از جمله زمین ها و خانه آنها مصادره شده است و منازل بسیاری از شهروندان بهایی آن منطقه سوزانده شده است.


( مجموعه خبری بهائي‌نیوز)
به ما در مجموعه خبری بهائي‌نیوز ( Bahainews ) بپیوندید.
به ما در تلگرام نیز بپیوندید تا مطالب بدون فیلتر را در اختیار داشته باشد.
https://telegram.me/bahainews

Bahainews

Bahainews Bahai burial again impeded in Tabriz

Bahai News-- Officials at the public cemetery in Tabriz, the Wadi-ye Rahmat cemetery, have impeded the burial of Mrs. Afruz Bakhshi who died on Friday, January 15. Siamak Shafi`i the son of Mrs. Bakhshi, who is at present in Washington, told Bahai News that officials at the cemetery in Tabriz had been refusing to bury Bahais since 2012. In September 2015, a national policy was announced, that Bahais may only be buried in one designated cemetery in each province.

After the death of his mother, his father washed the body in his own home. Washing the body in a prescribed manner is part of both the Bahai and the Muslim burial rites, and is normally done in a separate washing facility on the cemetery land. Mr. Shafi`i said that he knew it was not appropriate to wash the body in the home, for psychological and health reasons, but his father and the family had no choice, as they did not wish her to be buried according to Islamic rites.

The body was then wrapped in a shroud and placed in a coffin, and the Bahai burial prayer was recited. The use of a coffin in addition to a shroud is part of the Bahai ritual, whereas in Islamic customs the coffin is used only to transport the body, which is buried in a shroud only. Next morning he went to the cemetery to bury her in the Bahai way — in a coffin — but officials at the cemetery said they could not allow a burial in a coffin,
or the performance of Bahai rituals, so the family should bury her according to Islamic rites, without the coffin. Alternatively, they could take the body to the Bahai cemetery of Urumiyyeh (aka Urmia or Orumiyeh). This isolated cemetery was vandalised in August, 2015, and it is two hour’s travel from Tabriz. The Bahai practice is to bury a body within one hour’s travel of the place of death. The officials also suggested taking the body to Miandoab, which is two and a half hours by car from Tabriz. The cemetery officials also offered to conduct the burial themselves (i.e., according to Islamic rites). The body was placed in the morgue. Mrs. Bakhshi’s husband approached various local authorities in Tabriz, but was told that the policy comes from “higher up.” When he returned empty-handed to the cemetery in Tabriz, the cemetery officials said that they would take the body to a cemetery site specifically for Bahais in Miandoab on Monday, January 18. Mr. Siamak Shafi`i said that the “Miandoab” cemetery is actually closer to Mahabad, which is three hours from Tabriz, and is a rocky place, so that a bulldozer is required to dig a grave, and the Bahais would have to travel more than two hours to take each body. The Bahais were allocated a separate cemetery so that Muslims would not be buried alongside Bahais [and also to remove the Bahai presence from a public space ~Sen]. Mr. Shafi`i said that when the bodies of deceased Bahais are taken to the “Miandoab” cemetery by city officials, their families are told they have been buried, and in some cases the Bahais know that the deceased were buried with Islamic rites. He said that officials had been doing this for more than four years now, and 47 Bahais have been buried in this way. Five years previously, his wife’s grandmother died, and become the Bahai to be excluded from the cemetery in Tabriz.


Bahainews

Bahainews Burial Denied to a Baha’i Citizen in Tabriz

According to a Baha’i News report, after three days the family of a deceased Baha’i citizen who passed away on Friday the 15th of January could not secure a burial permit for her.

The Baha’i News, in an interview with Siamak Shafi’i, who lives in Washington, and is the son of the deceased (Afrooz Bakhshi), spoke regarding the denial of his mother’s burial.

Siamak Shafi’i, in response to a question of Baha’i News reporter as to why his mother’s body was not allowed to be buried, stated:

“From 2012 until today, Baha’is have not been allowed to bury their dead. On the same night that my mother passed away, her body was washed, shrouded, placed in a coffin and the Baha’i prayer for dead was performed. The following morning, my father went to the local Vadi-e-Rahmat cemetary in order to bury her body in accordance with Baha’i law, but the officials who were in charge of the cemetery informed him that they would not allow the body to be buried. They indicated that the family is not permitted to bury her in a coffin (based on an Islamic tradition that a body should not be buried in a coffin). The family should bury her based on Islamic rituals and not according to the Baha’i Faith’s practices.”

This Baha’i citizen in a conversation with the Baha’i News reporter, continues: “we know that neither from a psychological nor a health perspective is washing the body of a deceased loved one at home an acceptable practice, but as we did not want the body of my mother to be buried using Islamic ritual, my father and other relatives had to wash her body at home and subsequently transferred it to the cemetery’s mortuary, and the body is still there.”

According to this Baha’i citizen, officials of the cemetery indicated that if the body is removed from the coffin and interred according to Islamic rituals, they would be allowed to proceed with her burial. If the suggestion is not agreed upon, then the body would need to be taken to Urumiyyeh or Miandoab (several hours’ drive away from Tabriz) for burial. In reply, his father and relatives indicated that they were not prepared to follow their instructions as they contravene Baha’i burial law (which requires that a body be buried within one hour of the place of death). They suggested that they would take the body and bury it themselves in that cemetery.

Based on what Siamak explained, his father contacted all government offices at the municipal, town and even provincial level, looking for permission, without using any sort of disagreeable language. The officials said that they have orders from higher-level authority not to allow the burial to go ahead, unless the family accepts the choice of burying her using Islamic rituals ‒ this was refused outright by my father. For this reason, according to the officials, the body would have to be transferred to Miandoab, which is two hours’ drive away from Tabriz, on the following Monday.

Siamak Shafi’i continued his conversation with the Baha’i News reporter by pointing out: “Actually Miandoab cemetery does not exist in Miandoab but in another city named Mahabad. Also, Mahabad cemetery is located on a piece of land covered with hard black rocks which need a bulldozer to dig the grave. In addition, it takes two hours for the dead body to reach the cemetery, which contravenes Baha’i law. He emphasised that this cemetery has been allocated to Baha’is, and it is separate from the one specified for Muslims. Baha’is are not allowed to be buried in the same cemetery as Muslims, which is why they have segregated cemeteries.

According to this Baha’i citizen, on any occasion when authorities have transferred the body of a deceased Baha’i to Miandoab, they informed the relatives after the burial that the body has been buried. As far as we are aware, many Baha’is were actually buried according to Islamic rituals.

The Baha’i News reporter questioned Siamak about the number of deceased Baha’is who had not been allowed to be buried in Vadi-e-Rahmat cemetery, and he said, “based on available information, so far up to 47 Baha’i citizens have been buried in a place which is two to three hours’ drive away from Tabriz, and not in Vadi-e-Rahmat. This deception has been going on for more than four years.”

Siamak mentioned that nearly five years ago, when his wife’s grandmother passed away, she was in fact the first person who was not allowed to be buried there, despite her very old age.

Siamak’s father, himself, was previously was in charge of Baha’i burial in the community. This family, after the Revolution, and in particular in 1987, was confronted by a group of extremists in Ilkhchi, the town where they live. Their private residence, along with some personal property, was confiscated. Also, many Baha’i citizens’ residences were set ablaze.
No comments:

Post a Comment