Friday, February 28, 2014

آقای روحانی آیا اعدامی در آخرین لحظه حق داشت مادرش راببیند؟




آقای روحانی آیا اعدامی در آخرین لحظه حق داشت مادرش راببیند؟

مجرمینی که محصول و عملکرد جنایات حکومت اسلامی در خلال سی و پنج ساله اخیر میباشند.
کار بجایی رسیده است که اعدامی در آخرین لحظات زندگیش خواستار دیدن مادرش است، آخرین آرزویش است و می گوید:
می خواهم مادرم را ببینم؛ ولی به آخرین آرزویش هم وحشیان حاکم جامه ی عمل نمی پو شانند! اورا قبل از اعدامش کتک هم می زنند!
رسم قدیم و عرف جامعه ی اسلامی این بود که قاضی عسکر در آخرین لحطات زندگی اعدامی به پیش وی میآمد و به وی آرامش و تسلّی می داد و آخرین آرزویش را جامه ی عمل می پوشاند.
شمایان چه هستید؟ آیا انسانید؟ اعراب آغاز ظهور اسلام هم دست به چنین فاجعه ای نمی زدند!
شمایان از توحّش بی نظیرید!

در کجای دنیا چنین توحّشی وجود دارد که آنرا در اذهان ایرانیان نهادینه نموده و در گسترش خشونت در جامعه همچنین در تلاشند!؟
ولی ماهستیم تا چوبه های دار را به آتش بکشیم!





----------------------------------------------------------------------------------------------------
ديدار مادر، آخرين آرزوي بر دار شده  در رژيم دژخيمي ايران

Kianoosh Sanjari

هيچوقت نتوانسته ام، صحنه اعدام را تماشا کنم. ديدن اين فيلم را به هيچ کس توصيه نميکنم.
اما بدليل اينکه مسئول يک کميته عليه اعدام هستم، و کامنت هايي در مورد اين فيلم ديدم، با دلي پر از خون و با اعصابي متشنج اينرا نگاه کردم.

اينجا نکته محوري فيلم، به پايين پرتاب کردن مزدوران، اعتراض علني به اين جنايت و مقاومت محکوم به اعدام و جنگ و نبرد او با انسان کش ها در آخرين لحظات زندگيش است. وقتي يک مزدور را با لگد به پايين پرتاب ميکند، و مردم سوت ميزنند و تشويق اش ميکنند، يک واقعه مهم در ايران و در کرج اتفاق مي افتد. اين بار محکومين به اعدام خود در بدترين شرايط از خودشان دفاع ميکنند. او فقط ميخواست از مادرش خداحافظي کند و جلادان اسلامي به او اين اجازه را نميدادند. اين ويدئو سند شکست کامل يک حکومت ، يک نظام و يک مذهب مبنتي بر جنايت است. هيچکس نميداند چرا امروز او را اعدام کردند، حتي خبرنگارشان نميداند چرا او را اعدام کرده اند و در پايان اين ويدئو از سوي جوانان مورد مواخذه قرار ميگيرد
بعد از قتل اين جوان. مزدوران فرياد الله اکبر سر ميدهند و تعدادي اينرا تکرار ميکنند. اما اين ويدئو در تاريخ مبارزه عليه اعدام بعنوان يکي از دراماتيک ترين صحنه ها و در عين حال نمونه اي از اعتراض علني محکومين به اعدام در پاي چوبه دار ثبت خواهد شد.

اعدامي با پايش صندلي را پرت ميکند.، او ميخواهد براي آخرين بار مادرش را ببيند، در يک لحظه با پايش مزدوران را کتک ميزند و لحظاتي صحنه را در دست دارد. مردم از پائين او را تشويق ميکنند و چند ثانيه کنترل از دست مزدوران خارج ميشود. سپس با مشت ولگد وحشيانه به جان فرد محکوم به اعدام مي افتند و سپس اعدامش ميکنند. اگر چنين نميکردند، کنترل از دستشان کاملا خارج ميشد.

اينرا براي همه رسانه هاي بين المللي بفرستيد و بگوييد در ايران مشتي جانور اسلامي حکومت ميکنند که از ترس مردم چنين ميکشند و حتي در مقابل چشم مردم محکوم به اعدام را زير مشت و لگد ميگيرند. اين جنگ و نبردي مهم بين مردم ايران و حکومت جباران اسلامي است.
ننگ و نفرت بر حکومت اسلامي ايران
مينا احدي- کميته بين لمللي عليه اعدام
۲۶ فوريه ۲۰۱۴

Kianoosh Sanjari
تنها درخواست این زندانی اعدامی دیدن مادرش پای چوبه دار قبل از مرگ بود اما...
صحنه دلخراش کتک زدن یک اعدامی پای چوبه دار
 
____________________________________________________

آقای روحانی آیا اعدامی در آخرین لحظه حق داشت مادرش راببیند؟

مجرمینی که محصول و عملکرد جنایات حکومت اسلامی در خلال سی و پنج ساله اخیر میباشند.
کار بجایی رسیده است که اعدامی در آخرین لحظات زندگیش خواستار دیدن مادرش است، آخرین آرزویش است و می گوید:
می خواهم مادرم را ببینم؛ ولی به آخرین آرزویش هم وحشیان حاکم جامه ی عمل نمی پو شانند! اورا قبل از اعدامش کتک هم می زنند!
رسم قدیم و عرف جامعه ی اسلامی این بود که قاضی عسکر در آخرین لحطات زندگی اعدامی به پیش وی میآمد و به وی آرامش و تسلّی می داد و آخرین آرزویش را جامه ی عمل می پوشاند.
شمایان چه هستید؟ آیا انسانید؟ اعراب آغاز ظهور اسلام هم دست به چنین فاجعه ای نمی زدند!
شمایان از توحّش بی نظیرید!
در کجای دنیا چنین توحّشی وجود دارد که آنرا در اذهان ایرانیان نهادینه نموده و در گسترش خشونت در جامعه همچنین در تلاشند!؟
ولی ماهستیم تا چوبه های دار را به آتش بکشیم!






--------------------------------------------------------------

آقای روحانی آیا اعدامی در آخرین لحظه حق داشت مادرش راببیند؟

مجرمینی که محصول و عملکرد جنایات حکومت اسلامی در خلال سی و پنج ساله اخیر میباشند.
کار بجایی رسیده است که اعدامی در آخرین لحظات زندگیش خواستار دیدن مادرش است، آخرین آرزویش است و می گوید:
می خواهم مادرم را ببینم؛ ولی به آخرین آرزویش هم وحشیان حاکم جامه ی عمل نمی پو شانند! اورا قبل از اعدامش کتک هم می زنند! 
رسم قدیم و عرف جامعه ی اسلامی این بود که قاضی عسکر در آخرین لحطات زندگی اعدامی به پیش وی میآمد و به وی آرامش و تسلّی می داد و آخرین آرزویش را جامه ی عمل می پوشاند.
شمایان چه هستید؟ آیا انسانید؟ اعراب آغاز ظهور اسلام هم دست به چنین فاجعه ای نمی زدند!
شمایان از توحّش بی نظیرید!


در کجای دنیا چنین توحّشی وجود دارد که آنرا در اذهان ایرانیان نهادینه نموده و در گسترش خشونت در جامعه همچنین در تلاشند!؟
ولی ماهستیم تا چوبه های دار را به آتش بکشیم!

__________________________________________________
**************************************************
225 Comments
Comments

Write a comment...
دیشب یه جا خوندم ایرانی ها ارزان ترین دستمزد رو تو دنیا میگیرن..حتی از کارگران چینی که به ارزان ترین کارگران دنیا معروفند!!ایرانی ها سالی 6 میلیون تومان و ارزان ترین کارگران چینی سالی 21 میلیون تومان حقوق دریافت میکنن.چرا ما اینقدر بدبختیم؟؟این دیوار خیلی کج ساخته شده...
تف به شرف مردمي كه ميرن اونجا اعدام نگاه ميكنن صداشونم در نمياد
چرا مردم ساكت نشستند ؟
چرا واسه خمينئ دروغگوئ آدم كش خوب متحد شدن ولئ العان مغزشونو دادن به يه مشت اراجيف كه اين آخوندهائ مفت خور ميبافند وسكوت ميكنند و بدبختئ رو تحمل ميكنند، متأسفم كه پسر جوان با صدائ بلند ميگه ميخواااااام مادرمو ببينم و همه سكوووووت كردند ... مردم سوريه چطور حقشونو دارن ميگيرن !
از حكم اعدام متنفرم
شمايي كه ادعاي مسلمانيتون ميشه
شمايي كه ميگيد خودكشي حرامه...See More
ننگ بر اصل نظام که با فریب خویش جوانان مام وطن را یک به یک اعدام کرد. Omid Marjomaki هنگامیکه نوبت فرزند شما فرا رسید موضعتان را خواهیم دید. نه به اعدام نه به خشونت
آنچه از همه دردناکتر است، فقر و بیماری نیست !
بیرحمی مردم نسبت به یکدیگر است !
"رومن رولان"
این رژیم از ترسشه که شروع به کشتار کرده هر رژیمی که اخر عمرش برسه شروع به سلاخی کردن مردم خودشو میکنه من و خوانوده ام برای مادر و خوانواده ان مرحوم ارزوی استقامت وصبر دارم و ان گوسفندانی که انجا بودند و برای خواسته اخر ان مرد هیچ اعتراضی نکردند متاسفم نوبت انها هم خواهد شد گوسفندان یکی یکی سلاخی میشوند
اعدام برای عوضیهای بی پدر و مادری که به نوامیس مردم تجاوز میکنند کم هم هست..یک آشغال کمتر.
لعنت بر اون قاضی که الکی جون جوونای مردمو میگیره
مردن به این راحتیا نیست داداش جون دادن خدا میدونه چقدر درد داره داداش
مرگ برای ما ایرانیها عروسیه باور کنید .
به نظر من تمام كساني كه در مقابل اين همه وحشيگري سكوت ميكنن شريك جرم اين جلا دها هستن فقط ميتونم بگم واقعا متاسفم. 
اين بي پدر و مادرا جنايتكار تر از اون مجرم هستن اگر عدالتي باشه خود اخوندا حكمشون صد بار بدتر از اعدام بايد باشه ولي تمام ناراحتي من از مردم ،ما مردم همه انسانيت رو از دست داديم يا از اول نداشتيم كه از دست بديم توجه كنين موقع جون دادن اون مجرم چه جوري ...See More
ما ایرانیان داریم به کجا می رسیم واقعأ متأسفم !!! حکومتی که از بالا تا پائین همه جنایت کار و دزد هستند .کاری کردند که مردم خیلی راحت میروند به تماشای ءکسیکه داره جون میده .متأسفم:-(
هميشه به مرگ ميگرنمون كه به تَب راضي شويم.تنها كاري كه حضار ميتونستند بكنند و نكردند اين بود كه بايد آوار را رو سر جلادان خراب مي كردند و به ياري اعدامي مي رفتند. انتقاد از اينكه چرا نگذاشتند مادرش را ببيند و فرياد مردم كه حلال شدي حلال چيزي از جنايت رژيم كم نميكند و نخواهد كرد.
قصد حکومت جنایت محور از دعوت مردم کاملاً حساب شده است، بدین وسیله مردم به مرور خسّ شان نسبت به کشت و کشتار خنثی می گردد و درندگان آسانتر میتوانند مقاصدشانرا انجام دهند..آنان خیل عظیم مردم را نیاز دارند البته با مغز گوسفندی بدون تفکّر،.مطتیع... محک...See More
جرمش هرچی که بود .بایداجازه می دادند مادرش را می دید.این آخرین خواسته یک انسان خواه گناه کار مجرم قاتل قاچاقچی مواد مخدر ویا زورگیر. تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی...See More
واقعااا همه چی ریخته بهم انگاری مملکت از دستشون در درفته خدا رحم کنه به اونهائی که توی ایران هستن
از ديدن اين فيلم ناراحت شدم از ماست كه بر ماست
Nancy Angel Mirzai margh bar khamenai
البته .. این چنین مجرمهای معمولا شب قبل از اعدام با خانواده خود دیدار می کنند.. اما لحظه مرگ فرق میکنه... دوستان قطعا جرمش خیلی سنگین بوده که در اون لحظه اجازه دیدار آخر داده نشده.... شک نکیند که تجاوز و زورگیری بدترین و سخت ترین فشار روحی که در طرف م...See More
من شگفتم از این مردم که میرن عدام یا مرگ انسانی را تماشا کنند چی شده اینقدر این مردم بی رک شدند.
واقعا خیلی از انسانیت دور شدیم....شرمم میاد بگم حیوان...چون حیوان نه با هم نوعش و نه با غیر هم نوعش (انسان) اینکار رو نمی کنه.
راه نجاتمون بنظرم آگاهی، مطالعه و آگاهی نسبت به خبرگزاری های دروغین هست، که منجر بشه به اصلاحِ خودمون، اهمیت دادن به مسائلِ پیرامون و کنش و واکنش نشون دادن به این حوادث و ناامید نشدن.
این مردم چرا این قدر بی تفاوت شدن یه تیکه چوب فایده بیشتری داره تا این مردم .انسانیت کجاست چرا فقط ادعای ایرانی بودن دارن چرا؟
Pouran Jahandideh man ba didane een sahneh halam kheili bad shod !
همایون عزیز 
پرسیدند: مسلمانی چیست و مسلمان کیست؟
گفت: مسلمانی در کتاب‌هاست
و مسلمانان در زیر خاک اند....See More
مرگ بر آخوند های آشغال بی احساس دیکتاتور سگ کثیف ...
Atila Yakahama lanat bar jomhorie esali
مرگ بر هر چى اخونده
Mahintaj Salehi ey khoda be ma mardum mazlum komak kon che konim har ruz shahede marge javanan hastim be khoda dige taghat o tahmol nadarim
Farzin Barazandeh aghayeh rouhani ya khameneey kilouey chandeh baba ,ina hamashoun ghatelan va khoda nashnas .eslamo ham in jour afrad be zour bar mardomeh iran tahmil kardan ba ghatlo tajavoz be namouseman ,hala khoub sangeh eslamo be sineh bezanin ey mardomeh nadan
Pouran Jahandideh halam ba didane een sahneh halam kheili bad shod!
Ebrahim Parsaei S Im Arian, jorm va jenayat ra ba edam va tanbihhaye ghaire ensani nemishe khahesh dad, balke bayad ba ravanshnakhti jaame,a va mohaya kardane sharayet baraye hazfe voghue jorm ke mitoone jenayat ra kahesh bedeh, nemunesh, javaame,a skandinavi, va keshvarhaye jahaneaval.
Mahin Moghaddam edam chareh nist ina enghadrbayad toozendoon bemonand ta zajr bekeshand
Belle Sebastian Age ma melt ansan bashim jam nemishavim tamasha konim inha darand mesl hivon bama mardom raftar mikonand vai bar ma ke tamashgar hastim
این چی بود گذاشتی اعصاب نزاشتی واسم
دروووووووووووووووووووووووود به شرافت همایون ها
شرمتان باد که از پست ترین امت اسلامید
Melika Abaszade be har bahanei edam edam edam...
نه به اعدام. من
درد در رگانم
حسرت در استخوانم ...See More
Parva Parvaz Haghe hich ensani edam nist .
مرگ بر این دولت زباله
جمهوريت +حرج و مرج =بدبختي مردمي ساده لوح و زود باور
ننگ بر جمهوري اسلامي و اسلاميان
Nick Schumacher Sar dare eslam o arab o donbale roye ina ridam, ke jone adama ro migirand o be mardom zolm mikonan.
نه ميخواستي بهش أسكار بدن ،،،،قير داغم كمش بود ،،به يه زنه باردار سه نفري تجاوز كردن ،،،،چرا إز اون بيچاره كه بهش ظلم شده نميگه مادرو شوهرو خانواده قرباني چه گناهي كردن ،،دلت به حاله اونا بسوزه گوه به قبرش سگ تو روحش ،،
دوباره گند كاريتون رو به صدر اسلام متصل كرديد؟ واقعا كه ....
کار اینها درست نبود که نذاشتن مادشو ببینه اما حکم اعدام همیشه بد نیست کسی که تجاوز به عنف میکنه. به ناموس مردم رحم نمیکنه . جلو چشم شوهر به زنش تجاوز میکنه و.... نمیشه اورد بادش زد!!!!!!!!!!!!!!!!!! اعدام براش کمه !!! این اقا هم اگر خیلی نگران ایران و مردمش هستن خودشون چرا فرار کردن و از دور داد میزنن که لنگش کن
در هيچ صورتى انسان حق ندارد جان انسانى ديگر را بگيرد...
مردم ما را چه شده است
آقای همایون زیاد جر نزن، همین و بلکه‌ بیشتر از آن که‌ روی میدهد از نوه‌های کوروش، رضاخان و بچه‌های، خمینی، خاتمی، روحانی، رفسنجانی، خامنه‌ای...... انتظار میرود. مگر نمیبینید که‌ از تهران برای دیدن و عکس گرفتن اعدامی تشریف آورده‌اند..!!!!
بایدگریه کردوافسوس گفت چرا؟چراماکه بالیاقت ترین مردم دنیاهستیم چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟////
Roy Hakan az heivan pasttaran kesaee ke miran sahne joon dadane hamnooane khodeshoono niga mikonan
به أميد ان روز كه هـچ اخوندي تو ايران نباشه.
گریه اوره و وحشتناک.
Rashel Hadi lanat bar dinetan khodetan va khodaye kasife daroonetan ke hamchoon kaftarha bar sare jenazehaye een mardome bigonah zoozeh mikeshid va midarid
مرگ بر اصل ولایت فقیه.مرگ بر جمهوری اسلامی.مرگ بر خامنه ای رهبر.مرگ بر آخوند کثافت
همشون ديوسن همشون خاك برسراين ملت خرافاتى كوس خلاهنوزميرن جمكران نامه ميندازن حرفم ميزنى ميگن كفرميگى بابااونورآب به قول شماديوساكافرن ببين بامردمشون چجورى رفتارميكنن تاوقتى اين ملت خرافاتوقبول دارن همينه مثل زمان جنگ جووناروبه كشتن ميدادن ياروروسواراس...See More
Afshin Mazoji lanat bar in regime kasife fashisti.ta in dine kasif az in sarzamin nabod nashe hamine ke hast
اقا همينه كه هست از دين عربي چه توقعي داري ؟
آیا تغییر جنسیت واقعا دخالت در خلقت خدا است؟
آیا قانون اعدام ,واقعا دخالت در خلقت خدا است؟
آیا خداوند از ما راضی میشود که ما اشرافه مخلوقاتش را نابود کنیم؟...See More
Mohammad Abid vaghean ke ,,,,sharm avare
Amadeus Kahrom ''until we think execution is good thing'',,,,,we will stay as ,Third World '' jahane 3vom = manteghe eddam .
Aggar khon'ro ba khon beshorim,, dar akhar ,be daryai az khon miresim,,,,bebakh'shim amma framosh nakonnim,,,ke be khoda nazdik'tar bashim....peace,,
Ashkan SH Khodemoon in rejim ra mikhahim vagarna biroon andakhtane inha 3rooz bishtar tool nemikeshe
حقیقت این است که ملايان حاکم مثل گرگی هستند از هر طرف در تنگنا قرار گرفته و مردم به جان آمده هم آماده قیام هستند بنابراین این گرگان هم بنا به طینت درنده خود چاره ای جر نشان دادن چنین وحشیگری ندارند.
Mori Fard bev on aghayi ke miyad mige in soalo bayad az raeise ghoveye ghazayie porsid bayad begi ke in a hamashon az ye ghomashan va messle inke to ham jireh khare hamin bi namosa hasti
Mori Fard az allah shashidam ta beyte kasife rahbri ke kari joz jenayat va eeedam balad nist
ننگ بر روحانی
3درصد مردم ایران خوشبختند
Alireza Saeedi ajab ma badbakht hastim
Merita Saber vaghan dardnakeh!!!
مادر جنده ها انگار دارن حیوونو میکشن اون قاچاقچی بدبخت اگه یه کار درست و حسابی داشت که قاچاقچی نمیشد این جوری پیش بری اوضاشونو خیط میکنم
مارا عادت داده اند که برای جلوگیری از عذاب وجدان صورت مسئله را پاک کنیم٬ حتی اگر از دید شرعی هم به این مسئله نگاه کنیم ماموران اجرای احکام جناب لاریجانی مرتکب عمل خلاف شرع شده اند که آخرین خواسته محکوم را اجابت نکرده و به بدترین شکل حکم او را اجرا می ک...See More
Raktak Pirano Injor marda daro duff doreshoon ziyade, yani enghadr oghde nadaran ke be yek zan bekhan tajavoz konan. Ina khalafa dige dashtan vali enghadr sangin nabode bekhan edameshon konan. Ba in harfa ke tajavoz kardan faghat mikhan mardom fekreshono avaz konan, began ajab bosharafi boode, hagheshe. Az in chiza ham zamane jang migoftan ke iraqy be namosemon tajavoz mikone, javona ham miraftan zire tank.
Sheida Khatoon Man nemidunam in javun vase chi edam shode ama in hame tajavoz dar keshvaremoon pish miad masulesh kie? In khane az bonyad kharabe ,
روز به روز وحشیگری و خشونت این قشر لاشی بیشتر میشه چون میدانند که مردم روز به روز از اونا بیشتر تنفر پیدا میکنن و دشمنانشون در داخل ایران به انفجار نزدیکتر میشن...
Parva Parvaz Az vahshia che entezar darid?
Gazelle Pari Gilbert Yeki on bala neveshte ... Ma adat kardim be tamasha , Vay bar too
ماهستیم تا آتیش کشیدن چوبه دار جاوید ایران زنده باد آزادی
این آقای احمق آنقدر بی سواده که نمیدونه حقوق قضایی یک کشور زیر نظر دستگاه قضاست و هیچ ارتباطی با رییس دولت نداره
Mohammad Sadeghian wwwwoooooooowwwwwww.bi namusa..madarghahbeha..
Mohammad Seyedian entezare digeiy Az ina nis.
Amir Reza aya be nazare in aga ke jorat nadare nazdike asia biad che berese be iran tajavoz be bacheie mardom tavahosh nis bad edam kardi in heivan tavahoshe
Farhad Rahmanian vaghean moteasefam …
جنایات اسلام و احکام وحشیانەی قوانین اسلامی وحیوانی قران .روح انسانی وویجدان وترحم ورا زا زندگی مردم گرفتە شرم وننگ برکسانی کە این چنین اجراهای ناانسانی احکام قران ر انظارە میکنند
واقعا دور از انسانیت بود این عمل زشت شان , خداوندج نابود شان کند وان برادرم را خداوند ج مغفرت کند
اگر اخندهای ایرن بر سر اقتدار باشند مردم شریف ایران از این نابسامانی ها و ناهنجاریها رهایی نخواهند یافت
مرگ بر تمام آخندها در هر جای که هستند
Fati Pasargard ghalbam dard gereft.
کسایی که تو این پست طرفداری اعدامی رو میکنن اصلا و ابدا دلشون به اعدامی و خونوادش نمیسوزه اینا میخوان از آب گل آلود ماهی بگیرن اینا دلشون از نظام پره میخوان اینجا عقده خالی کنن .. آخه نادونا شما میدونین جرم این بابا چیه که قضاوت میکنین ؟! فرض کنین این یه متجاوزه .. اگه با ناموس خودتونم همینکارو کرده بود بازم همینو میگفتین ؟!!
بسیار دردناکه .. از آدم بودم خودم بدم اومد ! بسیار سپاسگذارم بابت دنبال کردن برنامه ی آخرین لحظه مرد بزرگ شهرام همایون.
اين كسايي كه ميرن وايميستن اعدام نگاه ميكنن همون ادمهايي هستن كه اگه به خاهر و مادرشون هم تجاوز بشه وايميستن نگاه ميكنن
Aziz Joon Aziz Khili Mardiiii
به گوسفند در آخرین لحظه آب میدهند آن وقت در جامعه اسلامی در آخرین لحظه محکوم را کتک میزنند لعنت به آنها
مادر

صدای گرمت را...See More
Gol Naz Down with Islamic republic
Hooman Atashbar shoma kesafataye binamos vaghaan az koja omadin
خوب تا این ایرانیها باشن که سر باور عرب و سنت عرب, سرزمین و دود مان خود را بر باد ندهند, آمیخته ایرانی و عرب همینه که میبینید! هنوزم به هر ایرانی بگی , بابا بیدار شو, , یا ایرانی باش, یا لال بمیر, غر نزن, , , , میگه آستقفرلا, . . . نوش جانتون!
Zaree Samani vaghean nemidonam be ein mardomi ke raftand ta shahede joon dadane ensane digari bashand chi begam, aya fekr nemikonand ke shayad roozi ham oonha be ein vazeiyat dochar beshand,,,,,nemidonam chi bar sare mardome Iran amadeh ke be ein rahati shahede marge digari hastand,,,vejdan koja rafteh...be jaye tamasha bayad mirikhtid va oon bichareh ra azadesh mikardi hala har chi jormesh bashe,,,,,oon yek ensan bood...
Niaz Rad nang be in vaziate Iran, heivanate vahshy vojdane latiftary az in mardom darand..
Masumeh Jaberi Ma adat kardim be tamasha kardan !
Mehrnoush Sh khonom siminjan moshavere tv 2 danmark gozaresh mide ke dar iran mardom hich moshkeli nadaran .in vidiyo ro bayad sazemane afe binolmelel be bine .va in khanom gozareshgar
Mehrnoush Sh bad khanoom siminjan afghanio lasl ke semate moshavere tv 2 danmark gozaresh mide ke iran arome va hich moshkeli mardome iran nadaran .
Ashkan SH Roohani va amsale roohani hich naghshi dar siyasat bazi nemikonand
بابا حرف زیاد زدید تا حالا از حرف تا عمل خیلی فاصله است فقط شعار میدید راست میگین همونی که اینارو آورد بیاد مردو مردونه ببرشون اگه به فکر منافع خودشون نیستن و دلشون به حال این ملت میسوزه



No comments:

Post a Comment