Sunday, March 29, 2020

پیش گیری و درمان بیماری کرونا در کتاب چینی ها# کرونا
چینی ها کتاب مفیدی در خصوص بیماری کرونا منتشر کرده اند که حاوی مطالب مفید و موثری در پیشگیری و درمان این بیماری است. در یک اقدام بسیار زیبا و قابل تحسین، دانشجویان زبان چینی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه   pdf تهران، فوری آنرا ترجمه کرده اند. از دوستان استدعا دارد در حد توان خود در اشتراک گذاشتن   pdf اینNo comments:

Post a Comment