انشاءالله دست در دست هم و با یک کار تیمی زیبا بتوانیم آنطور که شایسته است حقیقت دیانت مقدس بهائی را به عالمیان نشان دهیم
در انتها لازم به یادآوری است که این سایت جزو سایت های رسمی دیانت بهائی نمی باشد.
تأئیدات جمال اقدس ابهی بدرقهٔ راهتان باداز ‌ديدگاه ‌امر ‌بهائى

نگارش: روح‌الله خوشبين
دير‌زمانى است که مصلحين و متفکّرين جوامع بشرى با توجّه به‌ترس و هراس وحشتناکى که زندگى روزانهٴ بشر را در بر گرفته و لطمات و خرابى‌هائى که جنگ‌هاى پى در پى در کرهٴ خاک ببار آورده و نياز مبرمى که به‌صلح و آشتى و همکارى و همزيستى مسالمت‌آميز بين نفوس بشرى احساس شده‌است مسئلهٴ اتّحاد و اتّفاق ملل و دول عالم را به‌پيش کشيده و طرح‌ها و نقشه‌هائى براى اين اتّحاد تهيّه و پيشنهاد نموده‌اند ولی با کمال تأسّف بسيارى از اين طرق به‌نتيجهٴ واقعى منتهى نگرديده و آنچه نيز تاکنون به‌مرحلهٴ عمل در‌آمده يا بکلّى از وصول بمقصود ناتوان بوده و يا اثرى ضعيف در زمينهٴ صلح و آشتى از خود نشان داده است.


آئین جهانی بهائی

نگارش: نادر سعیدی
الف: مقدمه ای بر تاریخ آئین بهائی
آئین بهایی نه تنها از ایران برخاسته است بلکه با روح فرهنگ شامخ و شکوهمند ایران پیوندی یگانه و استوار دارد. آئین فرخندۀ حضرت زردشت جلوۀ شگرفی از فرهنگ تسامح و بردباری در ایران بود. به‌همین جهت در ایران باستان بردباری فرهنگی و مذهبی مبادلۀ فکری و شکیبائی مذهبی را تشویق نمود و در زمان نامدارانی چون کوروش دادگر ایران مهد تمدّن و خلاقیّت فرهنگی و علمی و سیاسی گردید. همین روحیّۀ تسامح و بردباری بود که با تعامل با روح آئین مقدّس اسلام به‌ مبادلۀ فرهنگی و خلاّقیّت فکری شگرفی در قرنهای اولیۀ اسلام منجر شد. اما متأسفانه بتدریج با جهالت بسیاری از علماء و تحکّم نابردباری مذهبی این روحیۀ تحقیق و بردباری سرکوب گشت و بجای آن فرهنگ تکفیر، تقلید، سنت‌پرستی و نفرت از بیگانگان توسط سران مذهبی و سیاسی تشویق گردید.


امر بهائی دین است و فرقه نیست

امروزه بسیار دیده می شود که می گویند فرقهٔ بهائیت و حتی فرقه ضالهٔ بهائیت و یا فرقهٔ ضالهٔ مضلهٔ بهائیت. «البته منظور از فرقه را مذهب متفرّع (منشعب شده) از دین مستقلی نمی دانند زیرا اگر چنین می پنداشتند می بایست آن را فرع اسلام بینگارند و ناگزیر مثل سایر مذاهب آن دین مبین (اسلام) از حقّ آزادی برخوردار شمارد. پس گویی کلمهٔ فرقه را آنگاه که بر اهل بهاء اطلاق می کنند به معنی حزب سیاسی می گیرند امّا آشکارا می بینند که اصول و فروع این مرام با حزب سیاسی مناسبت ندارد، بلکه اجتناب از سیاست جزء لوازم خط مشی آنان به شمار می رود. به همین سبب این تعریف را مفید نمی یابند و بسیار زود از آن روی بر می تابند. سرانجام می گویند که اینان نه دین و نه مذهب و نه فرقه اند، بلکه مشتی جاسوس و خائن و مزدورند که به هم پیوسته و جمعی را پدید آورده اند و پیداست که چون کسانی برای اثبات قولشان بیّنه و برهان نخواهند البته هر چه از دل می گذرانند بر زبان می رانند و الّا نیک می دانند که بیانشان معقول یا مقبول نیست و افترایی در غایت وضوح است.» 1


اقتباس از نویسندگان بهائی

اکتبر 9, 2014
اختلاف نظر در معانی گفتار پروردگار در جمیع اعصار موجب جدایی و دشمنی میان مردمان و تجزیه ادیان بوده و هست. آئین بهایی با معرفی چند اصل، این مانع را به کلی از میان برداشته: حضرت بهاءالله می فرمایند: “آنچه سبب اجتناب و علت اختلاف و تفریق بود از میان برخاست”.


سهم جامعه بهائی در پیشرفت و ترقی ایران

باهره مطلق
نوامبر 21, 2013 | مقالات
متن پیش رو سخنرانی خانم بهاره مطلق در دومین کنفرانس سالانه انجمن پژوهش تاریخ و فرهنگ ایران است که از ۱۷ تا ۲۰ می ۲۰۱۳ در هتل شرایتون در تورنتو با شرکت بیش از هزار نفر برگزار شد. با سپاس از برگزارکنندگان برنامه که این متن را برای چاپ در شهروند در اختیار ما گذاشتند.


جامعهٔ بهائى در دنياى امروز

نگارنده: شاپور ‌راسخ
جامعهٔ بهائى بى‌گمان يکى از گسترده‌ترين جوامع دينى در دنياى امروز است و اين امر با توجّه به تازگى آئين بهائى که تنها يک قرن و نيم از آن مى‌گذرد ميتواند موجب شگفتى باشد.


ديانت بهائى

نگارنده: ويليام هاچر و داگلاس مارتين،
ترجمهٴ پريوش سمندرى
امر بهائى جديدترين ديانت مستقلّ جهانى است. از آغاز دروهٴ مجهوليّت آن در ايران در نيمهٴ قرن نوزدهم تا کنون تقريباً به تمام نقاط جهان منتشر شده ومؤسّسات ادارى خود را در بيشتر نقاط کرهٴ زمين مستقرّ کرده و پيروانى از همهٴ فرهنگها، اجناس، جوامع و مذاهب را در جمع خود پذيرفته است.


جنبه اخلاقی جهانی شدن- دیدگاه آئین بهائی

نگارنده: سهیل بشروئی،
ترجمۀ حوریوش رحمانی
قسمت ۱
“طوبی لمن اصبح قائماً علی خدمة الامم … لیس الفخر لمن یحب الوطن بل لمن یحبّ العالم … فی الحقیقه عالم یک وطن محسوب است و من علی الارض اهل آن … مقصود اصلاح عالم و راحت امم بوده این اصلاح و راحت ظاهر نشود مگر به اتّحاد و اتّفاق”.(۱)


دنيای جديد، دين جديد

2006-07-05
مقدمه
با پذیرش استمرار ظهور پیامبران الهی، اكنون می توان پرسید: چه موقع خداوند پیامبری را مبعوث می فرماید؟ چه شرایطی ظهور دین جدید را ایجاب می كند؟


چگونگی جستجوی حقيقت

2006-07-05
به گفته گاستون باشلار، فیلسوف فرانسوی، اولین قدم در هر تحقیقی گسستن ازخویشتن؛ یعنی غلبه بر پیشداوری هاست. باید باورهای قبلی خود را درباره موضوع مورد تحقیق كنار بگذاریم تا بتوانیم منصفانه به دنبال حقیقت بگردیم. به این منظور باید به دنبال سابقه تحقیق باشیم؛ یعنی با كسانی كه در این موضوع تجاربی دارند مشورت كنیم و نوشته هایی را كه در این موضع موجودند مطالعه و بررسی كنیم.


رفاه اجتماعى و اقتصادى

2006-07-11
از ممتازترين خواص جامعه بهائی از لحاظ ترقّيات اجتماعی و اقتصادی جنبه نظام مشورتی آن است. حضرت بهاءاللّه طرحی را برای تصميم‌گيری بر اساس هم‌رأئی و توافق گروهی ابداع فرموده است و خطا نيست اگر بگوئيم هر فرد بهائی بنحوی از انحاء شاگرد مکتب مشورت است. ترقيات اجتماعی و اقتصادی در نظام بهائی اوّل‌بار در ايران آشکار شد که بهائيان آن کشور در اوائل قرن بيستم مدارس و درمانگاهها و ساير خدمات اجتماعی از جلمه تأسيس اوّلين مدرسه دخترانه را در کشور تأسيس کردند.


بهائيان و سازمان ملل متحد

2006-07-11
از تعاليم بهائی يکی اينست که دين حقيقی بايد سبب ترويج اتّحاد و اتّفاق باشد و اتّحاد لازمه ضروريه حصول صلح جهانی است. حضرت بهاءاللّه ميفرمايد «اصلاح و راحت حاصل نشود مگر باتّحاد و اتّفاق.» ازجمله موازينی که جامعه بهائی برای حصول اتّحاد عالم پيشنهاد ميکند که فدراسيون کشورها تشکيل شود اينستکه يک زبان بين‌المللی بوجود آيد – اقتصاد جهانی تعديل و هم آهنگ گردد – تعليم اجباری متداول شود – معياری برای حقوق بشر معيّن گردد – سازمان مرکّب جهانی ارتباط و مخابرات بکار افتد و يک نظام بين‌المللى برای واحد پول و وزن اندازه معيّن شود.


بافت تاريخ امر بابى و بهائى

2006-07-11
اگر بگوئيم که يک دين مستقلّ است معنايش آن نيست که ناگهان در فضائی خالی از دين پيدا شده باشد. دين بودا از پشت دين هندوان بر خاسته است و فقط وقتی که از کوههای هيماليا گذشت استقلال خويش را ظاهر ساخت و نيروی فرهنگی بزرگی را در کشورهای چين و ژاپن و کشورهای جنوب شرقی آسيا برانگيخت.


شرحی در بارۀ کتابها و آثار بهائی

2006-07-14
آثار بهائی را باید به دو گروه تقسیم کرد: نخست آنچه را که میتوان به عنوان کتابهای آسمانی و آثار اصلی و تفسیر و توضیح آنها بقلم صاحبان همان آثار معرفی کرد و گروه دیگر که مؤلّفات و تحقیقات دانشمندان بهائی است بمنظور معرفی و آشنائی با آثار اوّلیه و اصلی تألیف شده است.


ايران وآئين بهائي

2006-08-11
بررسی و مطالعه كیفیت جوامعی كه در آن پیامبران الهی ظهور نموده اند، نشان دهنده لطف و محبت بی نهایت خداوند نسبت به بندگان است كه به اراده مطلقه خویش با ارسال رسل در هر دور و زمان، نفوس را از مرحله پست و حقیری كه درآن قرار گرفته بودند، به سوی تقدم وتعالی كشانده است.


شخصیتهای محوری دیانت بهائی

حضرت باب، مبشّر حضرت بهاءالله
«حيات او يکی از مثالهای عالی شهامت است که نوع انسان به ديدنش مفتخر گشته است». اين گفتهٔ يکی از نويسندگان برجستهٔ فرانسه به نام نيکلا (A.L.M. Nicolas) دربارهٔ پيامبر الهی قرن نوزدهم است که در تاريخ به نام باب معروف است.


معرفی کتاب «بهائیان و ایران آینده»

2007-02-04
اغلب دربارهٔ تعلق خاطر بهائیان به ایران، زادگاه دیانت بهائی تردیدهایی مطرح می شود که شاید به یک اعتبار بتوان منشاء آنها را نظرات ادوارد گرانویل براون مستشرق معروف بریتانیایی دانست که می گفت نگرش جهانی دیانت بهائی در اهداف خود مانع از آن است که بتواند خدمتی به تجدید حیات سیاسی ایران بنماید.


ترقّیات روحانی

سخنرانی جناب علی نخجوانی
حفظ ایمان و وفای به عهد و میثاق الهی مستلزم کوشش و مواظبت دائمی و قدم برداشتن همیشگی در راه کسب ترقّیات روحانی است.
سخنرانی زیر که مبتنی بر نصوص و تعالیم مبارکه است، دارای نکات بسیار مهمّی است که انسان را در این مسیر بینشی عمیق می بخشد.


“مختصری از آثار آئین بهائی در مورد امتحانات و حکمت های الهی”

فوریه 1, 2018 | مقالات جامعه بهائی
این دنیا تنگ و تاریک و وحشت انگیز است، نه آسایش توان کرد و نه سعادتی حقیقی در آن موجود. جمیع در دام احزان مبتلا و شب و روز در زنجیر بلایا گرفتار، احدی نیست که از غموم و بلیّه خلاصی یابد یا آسایش جوید. این خاکدان فانی چنین است، مخزن آلام و محن (دردها) و محنت ها، غفلت است که انسان را نگه می دارد والا هیچ نفسی در این عالم راحت نیست، از ملوک گرفته تا به مملوک برسد اگر یک جام شیرین دهد در عقب صد جام تلخ دارد این است شأن این دنیا.


“فهم جدیدی از دین”/اقتباس از نویسندگان بهائی

ژوئن 7, 2018 | مقالات جامعه بهائی
آثار آئین بهائی بیان می دارد که نوع انسان در سیر تکامل جمعی خود، حال پس از عبور از دوران کودکی در آستانه بلوغ جمعی قرار دارد، یعنی مرحله ای که در آن اصل یگانگی نوع انسان می تواند به صورت عملی در بستر یک تمدن جهانی جلوه گر شود.


کتاب مستطاب اقدس

کتاب اقدس در سال ۱۸۷۳ میلادی در بیت عبود در عکا , زمانی که حضرت بهاءالله در تبعید بودند نازل گردیده است . اقدس به ‌معنای قُدسی می باشد. با وجود ده ها کتاب نازله دیگر از قلم مبارک , کتاب مستطاب اقدس به عنوان ام الکتاب دیانت بهائی محسوب میگردد.


کتاب مستطاب مفاوضات

مفاوضات عبدالبهاء گزارش لورا کلیفرد بارنی از گفتگوهایی است که در یکی از سفرهای خود در سال های آغازین قرن بیستم به اراضی مقدسه با حضرت عبدالبها داشته است . محور گقتگوها پرسشهای او درباره برخی مسائل الهیه بویژه مبهمات کتاب مقدس و نیز دیدگاه دیانت بهائی درباره اهم مسائل دینی است . این پرسش و پاسخ ها بیشتر رنگ کلامی و فلسفی دارد و به اصول اعتقادات بهائی درباره این مسائل میپردازد. این گفتگو نگاشته شد و به صورت کتابی در آمد و حضرت عبدالبهاء آن را تائید نمودند و با نام کتاب مفاوضات به چاپ رسید .